Skip to content

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Ако имате някакви въпроси относно: Повишаване на вашата енергийна ефективност; Намаляване на сметките ви за енергия; Обновяване на жилището ви; Кандидатстване по програми за енергийна ефективност и ВЕИ моля не се колебайте да попитате нашите професионалисти.

Повечето програми подкрепят жилищно обновяване, което води до  достигане
на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи
мерки и чрез което се постига минимум 30% спестяване на първична енергия. За
целта е необходимо да се инвестират средства в топлинно изолиране на външни
стени, покриви, подове (при целесъобразност и осъществимост), подмяна на
дограма с високоефективна. В някои случаи е необходимо въвеждане на ВЕИ,
като например фотоволтаици, термопомпи или котли или печки на пелети.

Обикновено, при етап на кандидатстване е необходимо да се изготви
обследване за енергийна ефективност на сградата, да се разработи технически
паспорт и да се направи архитектурно заснемане на сградата. След като бъдете
одобрени е необходими да се изготвят технически проекти, съгласно ЗУТ и да
се вземе строително разрешително.

Своевременно ще публикуваме информация за съществуващите възможности за
финансиране на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в дoмакинства в секцията
на сайта: Актуални програми и инструменти за финансиране на мерки за
енергийна ефективност в сгради.

Подробна информация за процедура за Подкрепа за енергия от възобновяеми
източници за домакинствата, насоки и документи за кандидатстване може да
намерите на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Pr
ocedure/Info/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2

Подробна информация за процедура ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ
НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – II ЕТАП, насоки документи за кандидатстване може
да намерите на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Pr
ocedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f

Услугата „едно гише“ към Община Брезово предоставя безплатни консултации
както лично, така и онлайн, относно възможности за финансиране на мерки за
енергийна ефективност и ВЕИ в домакинства, съвети за пестене на енергия и
подобряване условията за живот в дома. Също така в www.reverter-brezovo.bg
ще получите разяснение и подкрепа в подготовката на документация за
кандидатстване по програми за финансиране, както и консултации по
необходимата техническа документация в целия процес на обновяване. Можете да
се свържете с нас на имейл Info@reverter-brezovo.bg или да ни посетите на
място на адрес: гр.Брезово, п.к.4160, ул. “Г.Димитров” № 25

Въпроси и отговори

Ако имате някакви въпроси относно: Повишаване на вашата енергийна ефективност; Намаляване на сметките ви за енергия; Обновяване на жилището ви; Кандидатстване по програми за енергийна ефективност и ВЕИ моля не се колебайте да попитате нашите професионалисти.