Skip to content

Едно гише за обновяване - Брезово към
проект REVERTER

© Krasimir Romanski – Ro Dronography

Едно гише за обновяване – Брезово

www.reverter-brezovo.bg. е информационният център за енергийна ефективност на Община Брезово, който е създаден и оперира в рамките на проекта REVERTER съфинансиран от Европейския Съюз.

Съфинансиранo в рамките на проект REVERTER по „Програмата Life” на Европейския Съюз.

Едно гише за обновяване - Брезово

Reverter-brezovo.bg е една от инициативите, създадена в рамките на проекта REVERTER, който цели да подпомогне на гражданите на Европейския Съюз да се преборят с енергийната бедност и да подобри качеството на живот. Като част от проект REVERTER, обхвата на Reverter-brezovo.bg са дейности насочени към жилищата и техните обитатели в Община Брезово, включително обитатели на частни къщи и т.н., които искат да реновират и повишат енергийната ефективност в сградата си.

Как може Reverter-brezovo.bg да ви помогне?

Запознайте се с възможностите, които Едно гише за обновяване – Брезово ви предоставя

Reverter-brezovo.bg е опорна точка за всеки жител на Община Брезово, който живее в къща/апартамент и има желанието да реновира жилището си

Екипът на Едно гише за обновяване – Брезово, който е отговорен за тази дигитална платформа, предлага безплатни консултации както онлайн, така и в нашия офис.

Можем да ви предоставим не само съвети и информация, но също така и формуляри, които са нужни за започването на процеса по обновяване на сградата или повишаване на енергийната ефективност.

Едно гише за обновяване България, Брезово

Кой е отговорен за Reverter-brezovo.bg ?

Началната страница на информационния център за енергийна ефективност на Община Брезово е създадена в рамките на проекта REVERTER.

Община Брезово

Община Брезово, като партньор в проект REVERTER управлява дигиталната платформа за обновяване www.reverter-brezovo.bg и предоставя на своите граждани съвети и консултации в цялостния процес за обновяване на жилища и подобряване на тяхната енергийна ефективност. Община Брезово, също така ще организира различни събития и информационни дни за запознаване на гражданите с различни възможности за финансиране и участие по програми, свързани с енергийна ефективност и ВЕИ в домакинства.

Hаучете повече »

Клъстер Зелена Синергия

Клъстер Зелена Синергия е технически партньор на Община Брезово и ще подпомага общината в оперирането на Едно гише за обновяване – Брезово. Клъстерът ще създаде обучителна програма за персонала на общината, както и за енергийните посланици по проекта и ще спомага за енергийните консултации в процеса на обновяване на сгради.

Hаучете повече »

Проектът REVERTER финансиран от европейската програма LIFE

REVERTER означава Пътни карти за Дълбочинно обновяване за намаляването на уязвимоста на домакинствата към енергийна бедност. Проектът REVERTER е финансиран като част от програмата LIFE със договор за безвъзмездна помощ №. 101076277. Проектът беше започнат през Ноември 2022г. и ще продължи 3 години. Като част от проекта, 9 ръководства ще бъдат разработени, които ще бъдат изпълнени в четири страни – България, Гърция, Латвия и Португалия.

Hаучете повече » 

Участници в проекта REVERTER

Консорциумът на проекта REVERTER, изпълняван като част от програмата Life, се състои от 12 организации от 5 европейски държави.

В България

Municipality of Brezovo

Община Брезово е една от четирите пилотни общини в проект REVERTER, която ще реализира услугата Едно гише за обновяване и ще тества създадените по проекта пътни карти за обновяване на сгради.

Hаучете повече »

Green Synergy Cluster

Клъстер „Зелена Синергия“ е водещ клъстер, прилагащ новаторски еко-енергийни решения в следните направления:

 • Устойчиво Планиране
  • Възобновяема енергия
  • Енергийна Ефективност
  • Енергийни Общности
  • Устойчиви Градове
  • Енергия от Биомаса
  • Ресурна ефективност

Hаучете повече »

Други партньори от консорциума

National Technical University of Athens – Laboratory of Mining and Environmental Technology
aInstitute of Systems and Robotics
Едно гише за обновяване България, Брезово
Fundació Europace
CRES - CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION
B·Link Barcelona Strategic Projects
Едно гише за обновяване България, Брезово
Municipality of Coimbra (CMC)
EKPIZO: Consumer Association “The Quality of Life”
Едно гише за обновяване България, Брезово

Други информационни центрове от проекта REVERTER

Като част от проект REVERTER, 4 информационни центрове са установени – в, България, Латвия, Гърция и Португалия. Тези региони са характеризирани с различни климатични условия, тип на сгради, които да бъдат реновирани и соция-икономически статут на населението.

Reverter_Logo_Portugal_v02

Едно гише за обновяване в Гърция

Hаучете повече »

Reverter_Logo_Latvia_v01

Едно гише за обновяване 

в Латвия

Reverter_Logo_Portugal_v02

Едно гише за обновяване в Португалия

Енергийни посланици на проект REVERTER