Skip to content

Инструменти и ресурси

Полезни инструменти и материали

Събрали сме различни полезни инструменти и материали, които могат да ви помогнат да разберете по-добре необходимостта и предимствата от обновяване на вашата сграда…

Съфинансиранo в рамките на проект REVERTER по „Програмата Life” на Европейския Съюз.

Опростен калкулатор за оценка на енергийни спестявания

Опростен калкулатор за оценка на енергийните спестявания, разработен от АУЕР (Агенция за устойчиво енергийно развитие).

Съвети за енергийна ефективност

Брошура със съвети за пестене на енергия в домакинства, разработена от АУЕР (Агенция за устойчиво енергийно развитие)

Калкулатор – CO2 емисии

Изчислете колко емисии генерирате докато се отоплявате с калкулатора за CO2 емисии, разработен от Енергийна агенция – Пловдив.

Калкулатор за пестене на енергия от фотоволтаици

Използвайте калкулатора на Greenpeace и сметнете какви ще бъдат икономиите ви от електроенергия, ако имате соларни панели

Инструмент за избор на подходящ климатик

Важна част при избора на климатик е правилната мощност, която да отговаря на размерите на помещението, в което ще се монтира. Защото ако той не е с правилната мощност няма да работи правилно. Ако климатикът е прекалено голям ще създава течение, при прекалено малък климатик за помещението, то ще се стопля и охлажда трудно, следователно ще се използва повече електроенергия.

Инструмент, разработен от Активни потребители по проект CLEAR-X.

Инструмент за избор на термопомпа

За да изберете оптимална термопомпа, трябва да знаете разходите за експлоатация на термопомпа на година.

С помощта на този инструмент можете да определите цената на електроенергията, консумирана от термопомпата на година и да я сравните с други източници на топлина, например: газов котел, електрически котел или котел на твърдо гориво.

Ръководство за енергийни одитори на домакинства

В ръководството ще намерите основни принципи за енергията и топлината, описание на различните видове енергоконсуматори в домакинствата и съвети за пестене на енергията. Ръководството е разработено от Енергийна агенция – Пловдив.

Различни начини за пестене на енергия в домакинства

Вижте как можете да поставите началото на промяна във вашите ежедневни навици и постепенно да намалите енергийната консумация в своя дом!

Материали, разработени от ENERGBG.

За топъл, уютен, комфортен и Икономичен дом

Какво трябва да знаем за енергийната ефективност на сградите, когато избираме своето ново жилище или как да разбираме сертификата за енергийни характеристики?

Тази брошура е създадена с цел да улесни потребителите при покупка или продажба на имоти в сгради. Съдържанието ѝ е изготвено съвместно от Центъра за енергийна ефективност

ЕнЕфект и Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

ФИЕСТА ръководство за енергийна ефективност

Защо трябва да прочетете това ръководство?

Ръководството може да Ви помогне, ако:

  • Искате да намалите разходите си за енергия.
  • Искате да се чувствате по-удобно вкъщи, без да харчите и стотинка.
  • Искате да разберете дали живеете екологично.

Ако възнамерявате да подмените част от уредите си или да извършите енергийно обновяване на дома си.