Skip to content

Едно гише за обновяване
България, Брезово

Съфинансиранo в рамките на проект REVERTER по „Програмата Life” на Европейския Съюз.

© Krasimir Romanski – Ro Dronography

Едно гише за обновяване гр. Брезово към проект REVERTER

Едно гише за обновяване – Брезово е дигитална платформа, създадена и оперираща в рамките на проект REVERTER, която цели предоставяне на информационна подкрепа на жителите на Община Брезово, по въпроси, свързани с реновиране и обновяване на едно- и многофамилни сгради.  

Brezova Bulgaria
© Krasimir Romanski - Ro Dronography

Обновяване на сгради

Едно гише за обновяване – Брезово е информационен център за енергийна ефективност, който предоставя информационна подкрепа на жителите на Община Брезово, по въпроси, свързани с реновиране и обновяване на едно- и многофамилни сгради.

Основната ни цел на Едно гише за обновяване – Брезово е:

  • да помогне на гражданите във всеки един етап от процеса на обновяване на тяхното жилище
  • да предлага информация за всички програми за финансиране за енергийна ефективност
  • да спомогне за подобряването на качеството на живот на гражданите
  • да спомогне за намаляване на енергийните разходи

Подкрепа за гражданите на Община Брезово

Информационни кампании

Прилагаме различни видове информационни кампании за гражданите

Възможности за финансова подкрепа

Предоставяме информация за отворени и предстоящи програми за финансиране на мерки за ЕЕ.

Полезни инструменти и материали

Събрали сме различни полезни инструменти и материали, които могат да ви помогнат да разберете по-добре необходимостта и предимствата от обновяване на вашата сграда...

Попитайте нашите експерти

Ако имате някакви въпроси относно възможностите за финансиране, процеса на кандидатстване или ползите от обновяването, не се колебайте да зададете въпросите си на нашите експерти.

6 основни етапа при обновяването на сгради

Обновяването на една сграда е комплексен процес, който се състои от няколко етапа. Подготвили сме изчерпателна и задълбочена информация за всеки един от етапите на обновяване.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Оценка на сградатаn
Първоначалната оценка на допустимостта, потребностите, ползите и необходимите финансови средства за реализация мерките по обновяване. Първоначална оценка на сградата и енергийният одит са критични процеси при оценката и подобряването на енергийните характеристики и цялостната устойчивост на сградите.
Технически паспорт
Собствениците на сградите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти на Консултант (фирма вписани в регистъра на МРРБ/ДНСК) или екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност.
Енергийно обследване
На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат сгради с РЗП над 250 кв.м. Резултатите от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад и резюме. Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се издава след всяко обследване за енергийна ефективност на сградата въз основа на резултатите от обследването.
Изготвяне на проектна документация за реализация на инвестиционен проект
Този този етап включва разработване на техническо задание/задание за проектиране, разработване на проектна документация/инвестиционен проект, оценка на съответствието на инвестиционните проекти
Управление и изпълнение на проектите
Този етап включва: разрешаване на строителството, стартиране, изпълнение и завършване на строителството/изпълнение на мерки за обновяване за ЕЕ, разрешение за ползване.
Мониторинг и оценка на реализираните резултати от енергийното обновяване
Доказването на постигнатите енергийни спестявания в резултат на изпълнени мерки за ЕЕ е регламентирано в ЗЕЕ и се осъществява не по-рано от една година след въвеждането на мерките за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия чрез обследване за енергийна ефективност.

Енергийна ефективност и енергийна бедност

Енергийната бедност е основен проблем в цяла Европа. В България най-често от него страдат жителите на жилищни сгради, построени преди повече от 30 години. Това води не само до високи разходи за топлинна енергия, но има и неблагоприятни последици за околната среда и здравето и качеството на живот на обитателите на сградата.

Едно гише за обновяване България, Брезово

Искам ли да обновя моето жилище?

Запишете се за безплатна консултация, по време на която консултанти от „Едно гише за обновяване-Брезово“ ще ви предоставят необходимата информация, относно възможности за обновяване на Вашето жилище.

Събития и новини

Едно гише за обновяване България, Брезово

Стартира проект REVERTER, насочен към енергийно бедните,  който ще създаде пътни карти за енергийно обновяване на домовете и ще реализира услугата „Едно гише“ за обновяване в четири пилотни европейски града

Финансираният по програма LIFE на ЕС проект REVERTER има за цел да допринесе за подобряване на живота на хората в Европа, чрез увеличаване на енергийната ефективност в жилищните сгради.
Прочетете още