Skip to content

Едно гише за обновяване – Брезово
Reverter-brezovo.bg

© Krasimir Romanski – Ro Dronography

Reverter-brezovo.bg

Едно гише за обновяване – Брезово www.reverter-brezovo.bg е създадено в рамките на проект REVERTER като дигитален информационен център за обновяване и се оперира от Община Брезово, съвместно с Клъстер Зелена Синергия. Проект REVERTER е финансиран по програма LIFE на ЕК и има за цел да спомогне за намаляване на енергийната бедност в 4 Европейски общини.

Целта на Едно гише за обновяване – Брезово е да помогне с информация на гражданите на Община Брезово, които искат да обновят своето жилище.

 

По какъв начин Едно гише за обновяване – Брезово може да Ви помогне?

Нашият екип включва специалисти, които са добре запознати с кандидатстването за енергийно обновяване, организирането на документацията и други въпроси, свързани с обновяването.

Предоставяме безплатни консултации както лично, така и онлайн, за да отговорим на всичките ви въпроси, да дадем съвет въз основа на нашите знания и опит.

Разяснение и подкрепа в подготовката на документация за кандидатстване по програми за финансиране, както и консултации по необходимата техническа документация в целия процес на обновяване.

Bulgaria REVERTER

По какви теми можете да получите съвет?

Ползи от обновяване на сградата

Възможности за финансиране и подпомагане за ЕЕ

Ред и изисквания за подготовка и подаване на документи

Възможност за смяна на топлоизточника

Информация за доставчици на услуги

Научете повече за процеса на обновяване на жилищна сграда

Научете повече за вашите възможности за обновяване на вашата жилищна сграда.

Възможности за
финансиране

Как протича
обновяването

Въпроси и
отговори

Искам ли да обновя моето жилище?

Запишете се за безплатна консултация, по време на която консултанти от „Едно гише за обновяване-Брезово“ ще ви предоставят необходимата информация, относно възможности за обновяване на Вашето жилище.