Skip to content

Услугата Едно гише за
обновяване в България

© Krasimir Romanski – Ro Dronography

Едно гише за обновяване

Тук сме събрали информация за други инициативи свързани с услугата Едно гише за обновяване в България.

Енергиен офис Бургас

Енергийният офис е контактна точка на Община Бургас за граждани и бизнес по въпроси свързани с енергийна ефективност, ВЕИ и политиките на гр. Бургас в областа на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Център за енергийна ефективност към Община Габрово

В центъра за енергийна ефективност към Община Габрово гражданите и бизнесът могат да получават информация и съвети за енергийно обновяване.

Енергиен офис – София

ЦЕЕС е физически център за подпомагане на собствениците на обекти в многофамилни жилищни сгради по Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“