Skip to content

Енергийни посланици на проект REVERTER

Кои са енергийните посланици на REVERTER?

Енергийните посланици на REVERTER са лица, които на доброволно искат да се включат в реализацията на проекта, за да придобият задълбочени знания за енергийната ефективност и да ги предадат на представители на домакинствата в неравностойно положение в Община Брезово с цел подпомагане постигането на целите за енергийна ефективност в България.

Едно гише за обновяване България, Брезово

Кой може да стане енергиен посланик?

Всеки може да стане енергиен посланик по проект REVERTER – ученици/студенти, представители на всякакви професии, както и безработните. Това което се изисква от вас е да проявите инициатива и да кандидатствате сега.

Защо да станете енергиен посланик по проект REVERTER

Макар и енергийните посланици по проект REVERTER да се основават на доброволен принцип, участието в проекта може да Ви даде много нови възможности и да придаде чувство на удовлетворение.

Задълбочени знания
и опит

Ще участвате в обучителната програма по проект REVERTER. Ще придобиете задълбочени знания и нови компетенции от членовете на международен консорциум, които могат да ви бъдат полезни в развитието на вашата кариера.

Подкрепа за уязвими домакинства

Енергийните посланици играят съществена роля в комуникацията с уязвимите домакинства, за да им помогнат в дългосрочен план да подобрят качеството си на живот

Опит в международен
проект

Ще имате възможността да участвате в изпълнението на международен проект, за което ще получите сертификат.

Нови контакти и възможности

Благодарение на вашето участие в проекта, вие със сигурност ще създадете нови контакти както в България, така и на международно ниво.

Ще спомогнете за намаляването на енергийната бедност във вашия град

Ще бъдете обучени да посетите и посъветвате уязвими домакинства, така че те да повишат енергийната ефективност в дома си, както и качеството си на живот.

Искате ли да станете енергиен посланик?

Ако се интересувате от въпроси, свързани с енергийната ефективност и имате възможност да отделите няколко часа от свободното си време, за да придобиете допълнителни знания и да ги предадете на уязвими домакинства във вашия град, присъединете се към нас!

Каква е ролята на енергийните посланици?

Основната роля на енергийните посланици по проект REVERTER е да предоставят индивидуално съобразени съвети на представители на уязвими домакинства, с цел да им помогнат повишат енергийната ефективност в дома си, както и качеството си на живот.

Участие в обучение по проекта

Ще участвате в обучителната програма на проект REVERTER за енергийни посланици, чиято цел е да ви предостави изчерпателна информация за възможни решения за подобряване на енергийната ефективност в сгради.

Участие в кампании на REVERTER

Ще участвате в събитията и информационните дни на REVERTER и ще предавате своите знания и опит на уязвими домакинства.

Даване на обратна връзка

Да предава информацията, получена в комуникацията с живущите, на партньорите по проекта REVERTER.

Какво очакваме от енергийните посланици по проект REVERTER?

За да станете енергиен посланик по проект REVERTER, е необходимо да притежавате следните качества:

Мотивация

Ще се радваме, ако сте мотивирани от желанието си да придобиете нови знания и умения, да помогнете на съгражданите си и да допринесете за подобряването околната среда.

Почтеност

Ролята на енергийните посланици е изключително важна за изпълнението на проект REVERTER. Ще оценим ако се отнасяте добросъвестно към информацията, която имате.

Способността да посветите свободното си време на социална кауза

Ние разбираме факта, че ще изпълнявате ролята си на енергиен посланик във вашето свободно време, поради което ние ще оценим времето което отделяте, както и способноста да прецените обективно дали искате и можете да поемете тази роля.