Успешно събитие на REVERTER за обновяване чрез изнесен„One Stop Shop”

Успешxно събитие на REVERTER за обновяване чрез изнесен„One Stop Shop”

На специално организирано събитие в общината, проектът REVERTER представи своята инициатива „One Stop Shop” или едно гише за обновяване, като анкетира десетки жители и ги запозна с дейностите и ползите от проекта.

На събитието присъстваха кметове на съседни общини, представители на местния бизнес, както и множество заинтересовани лица. Обсъдени бяха ключови дати за бъдещи информативни събития, на които всички заинтересовани страни ще могат да научат повече за възможностите, които REVERTER предоставя.

Основната цел на инициативата „One Stop Shop” е да улесни процеса на обновяване и реновиране за жителите на общината, като предоставя всичко необходимо на едно място – от консултации и техническа помощ до административна подкрепа .

Събитието завърши с покани към всички присъстващи за активно участие в предстоящите събития и инициативи на проекта, като по този начин се цели засилване на сътрудничеството и обмена на идеи между всички заинтересовани страни.