Стартира проект REVERTER, насочен към енергийно бедните,  който ще създаде пътни карти за енергийно обновяване на домовете и ще реализира услугата „Едно гише“ за обновяване в четири пилотни европейски града

Едно гише за обновяване България, Брезово

Финансираният по програма LIFE на ЕС проект REVERTER има за цел да допринесе за подобряване на живота на хората в Европа, чрез увеличаване на енергийната ефективност в жилищните сгради.

Continue reading